March 28, 2023

Top 10 profesionet më të kërkuara në Shqipëri

Ndërsa ekonomia e Shqipërisë vazhdon të rritet dhe të zhvillohet, disa profesione janë shumë të kërkuara. Bazuar në të dhënat…

toparticle-banner
Nga Albina Bardhi
__________________

 

 

Ndërsa ekonomia e Shqipërisë vazhdon të rritet dhe të zhvillohet, disa profesione janë shumë të kërkuara. Bazuar në të dhënat e publikuara nga institucionet kombëtare, top 10 profesionet më të kërkuara në Shqipëri janë:

 

Profesionistë të Teknologjisë së Informacionit (IT)

Sektori i IT-së është një nga industritë me rritjen më të shpejtë në Shqipëri. Vitet e fundit, Shqipëria është bërë një destinacion popullor për kontraktimin e shërbimeve të IT-së. Kjo ka çuar në një kërkesë të lartë për profesionistët e IT-së, duke përfshirë zhvilluesit e programeve kompjuterike, zhvilluesit e web-it dhe administratorët e sistemeve informatike. Sipas INSTAT, grupi i aktiviteteve ekonomike të fushës së Informacionit dhe Komunikimit shfaqi një rritje prej 6,54% për tremujorin e tretë të vitit 2022, krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2021 me pagë mesatare mujore 100’000 ALL.

 

Profesionistët e kujdesit shëndetësor

Kërkesa për profesionistë të kujdesit shëndetësor në Shqipëri po rritet, veçanërisht në fushën e infermierisë, radiologjisë dhe teknologjisë mjekësore. Sipas një publikimi nga Ministria e Financave ky sektor angazhon 2.4% të punësimit në vend dhe ka rritjen më të lartë të produktivitetit pas sektorit bujqësor përgjatë 2011-2022.

 

Inxhinierët

Shqipëria ka një industri ndërtimi në rritje dhe nevojiten inxhinierë për të projektuar dhe ndërtuar infrastrukturë të re. Krahas inxhinierëve të ndërtimit, kërkesa të shumta ka edhe për inxhinierë elektrikë dhe mekanikë në sektorët e energjisë dhe të prodhimit.

 

Kontabilistët

Sipas Shoqatës Shqiptare të Kontabilistëve, kërkesa për kontabilistë të kualifikuar është në rritje, veçanërisht për ata me përvojë në analizën dhe raportimin financiar. Shoqata vëren se fusha e kontabilitetit po bëhet më e specializuar, me fokus në fusha të tilla si auditimi dhe kontabiliteti tatimor.

 

Profesionistë të shitjeve dhe marketingut

Ndërsa bizneset në Shqipëri konkurrojnë në një treg gjithnjë e më global, nevoja për profesionistë të aftë të shitjeve dhe marketingut po rritet. Sipas shifrave zyrtare të publikuara nga Banka e Shqipërisë, flukset hyrëse të parasë në nivel huash të reja për sektorin e tregtisë me shumicë dhe pakicë fiksohen në 6.49 mld lekë për periudhën Qershor 2022, një rritje prej 40% krahasuar me atë të vitit 2021.

 

Mësues dhe pedagogë

Arsimi është prioritet për qeverinë shqiptare dhe ka nevojë për mësues dhe edukatorë të kualifikuar në të gjitha nivelet e arsimit. Sipas rezultateve të PISA-s, të rinjtë shqiptarë të moshës 15-vjeçare kanë rezultate nën mesataren e OECD-së në të tri disiplinat: lexim, matematikë dhe shkencë. Për të adresuar kufizimet që lidhen me aftësitë, duhet të rritet cilësia, sasia dhe rëndësia e ofertës së arsimit dhe formimit profesional dhe të krijohet gradualisht një kulturë e re e të nxënit gjatë gjithë jetës.

 

Arkitektët dhe projektuesit

Industria e ndërtimit në Shqipëri po lulëzon dhe nevojiten arkitektë dhe projektues për të projektuar ndërtesa të qëndrueshme dhe me efikasitet energjie. Sipas Shoqatës së Arkitektëve Shqiptarë, kërkesa për arkitektë është në rritje, veçanërisht ata me përvojë në planifikimin urban dhe projektimin mjedisor.

 

Profesionistët e burimeve njerëzore

Me rritjen e bizneseve në Shqipëri, ka nevojë për profesionistë të aftë të burimeve njerëzore për të menaxhuar rekrutimin, trajnimin dhe marrëdhëniet me punonjësit.

 

Avokatët dhe profesionistët ligjorë

Ndërsa sistemi ligjor në Shqipëri bëhet më kompleks, ka nevojë për avokatë dhe profesionistë ligjorë në një sërë industrish. Sipas Dhomës së Avokatisë Shqiptare, profesioni i avokatit po bëhet më i specializuar, me fokus në fusha si e drejta tregtare dhe e drejta ndërkombëtare.

 

Profesionistët e mjedisit

Me shqetësimin në rritje për çështjet mjedisore në Shqipëri, ka nevojë për profesionistë me ekspertizë në shkencën mjedisore, inxhinierinë dhe qëndrueshmërinë. Sipas Ministrisë së Mjedisit, ka nevojë që profesionistë të punojnë në fusha të tilla si menaxhimi i mbetjeve, cilësia e ajrit dhe ndryshimet klimatike.

 

Si përfundim, këto janë top 10 profesionet më të kërkuara në Shqipëri. Nëse jeni të interesuar të ndiqni një karrierë në një nga këto fusha, sigurohuni që të hulumtoni kërkesat dhe kualifikimet specifike të nevojshme për të pasur sukses në profesionin tuaj të zgjedhur.

March 28, 2023

Artikujt më të fundit
3 Strategji: Si të përgatitemi për tregun e punës
Ekziston një disbalancë e dukshme midis aftësive të kërkuara nga punëdhënësit dhe aftësive ...
3 Truke që përdorin kandidatët më të mirë për të fituar një vend pune
Kandidati që ka më shumë shanse për t’u punësuar është pikërisht ai që di se si të bjer...
Çfarë duhet të keni parasysh kur shihni një përshkrim pune
Përshkrimi i punës mbart më shumë informacion seç ju mund të mendoni.  Edhe pse titulli, dety...