September 14, 2023

Si të trajtojmë konfliktet në mjedisin e punës

Në ambientet dinamike dhe plot zhurmë të punës, konfliktet janë të pashmangshme. Menaxhimi i konflikteve është shumë…

toparticle-banner

 

Nga Katia Hanxhari
__________________

 

Në ambientet dinamike dhe plot zhurmë të punës, konfliktet janë të pashmangshme. Menaxhimi i konflikteve është shumë i rëndësishëm për çdokënd, aq më tepër për të rinjtë që sapo kanë nisur rrugëtimin e tyre profesional. Konflikti në vendin  e punës, në thelb, jo domosdoshmërisht është negativ. Përkundrazi, ai mund të jetë katalizor për rritje dhe zhvillim profesional.  Përballja në mënyrën e duhur me konfliktet është një aftësi e vyer, e cila nxit rritjen personale dhe avancimin në karrierë, duke kthyer kështu sfidat në mundësi për bashkëpunim më të mirë mes kolegësh apo zhvillim individual në shumë aspekte.

Konfliktet mund të lindin për shkaqe të ndryshme, duke nisur që nga dallimet në mënyrën e komunikimit, boshllëqeve mes brezave, etikës personale apo profesionale në ambientin e punës, konkurrencës, keqkuptimeve rreth prioriteteve apo qëllimeve në punë e shumë të tjera. Hapi i parë dhe më i rëndësishëm është të kuptojmë arsyen se pse ka lindur një konflikt apo keqkuptim. Kjo ndihmon në kuptimin e burimeve dhe natyrës së konfliktit dhe rrjedhimisht lehtëson procesin e zgjidhjes efektive të tij.

 

Le të shohim se cilët janë disa faktorë që duhet të kemi parasysh kur analizojmë një situatë konfliktuale.

 

  1. Komunikimi

Komunikimi i qartë është një gur themeli i zgjidhjes së konfliktit. Profesionistët e rinj duhet të përpiqen të jenë sa më transparent gjatë ndërveprimit të tyre me kolegët apo eprorët. Patjetër që në këtë rast futet në ekuacion edhe dëgjimi aktiv, së bashku me shprehjen hapur të mendimeve, gjithmonë duke ruajtur balancat dhe duke respektuar pozicionin e gjithë-secilit. Komunikimi është i domosdoshëm në parandalimin e keqkuptimeve dhe përshkallëzimin e konflikteve.

 

  1. Vetëdija

Zhvillimi i vetëdijes është thelbësor për profesionistët e rinj, sidomos gjatë procesit të zgjidhjes së konflikteve. Njohja dhe analizimi i saktë i emocioneve vetjake është shpesh herë, një mision jo fort i lehtë. Për këtë arsye, të qenurit i vetëdijshëm ndaj emocioneve, ndjenjave dhe pikëpamjeve tuaja mund të ndihmojë dhe të sjellë një kuptueshmëri më të mirë të situatës.

 

  1. E mesmja e artë

Kur lindin konflikte, është thelbësore të identifikohen jo vetëm shkaqet, por të gjendet e mesmja e artë për të gjitha palët. Kjo ndihmon në krijimin e një baze të fortë për bashkëpunim dhe kompromis.

 

  1. Pranimi i feedback-ut

Marrja e feedback-ut është gjithmonë diçka pozitive, sidomos për profesionistët e rinj. Kritikat dhe komentet ndihmojnë në identifikimin e fushave për përmirësim dhe për parandalimin e përsëritjes së konflikteve. Është e rëndësishme që feedback-u jo vetëm të pranohet, por mbi të gjitha të vlerësohet.

 

  1. Teknikat e zgjidhjes së konflikteve

Profesionistët e rinj, në varësi të situatës, mund të përdorin teknika të ndryshme për zgjidhjen e konflikteve, të tilla si negociata, ndërmjetësimi ose kompromisi. Negocimi përfshin gjetjen e zgjidhjeve të pranueshme nga të gjitha palët, ndërmjetësimi fut në lojë një palë të tretë neutrale për të lehtësuar zgjidhjen, kurse kompromisi përfshin gjetjen e rrugës së mesme për të kënaqur nevojat e të dyja palëve (ose më shumë). Gjetja e teknikës së duhur së zgjidhjes së konfliktit është një aftësi të cilën jo të gjithë e kanë, por, çfarë është pak por e sigurt është se  ajo mësohet me kalimin e kohës dhe shumë praktikë.

 

  1. Përballja me konfliktet e përshkallëzuara

Jo të gjitha konfliktet mund të zgjidhen përmes komunikimit dhe kompromisit. Në rastet e mosmarrëveshjeve të rënda, profesionistët e rinj duhet të jenë të vetëdijshëm se një palë e tretë duhet të përfshihet me patjetër. Kjo palë e tretë mund të jetë një mbikëqyrës ose departamenti i burimeve njerëzore.

 

  1. Mësoni nga përvoja

Çdo konflikt që haset në vendin e punës ofron një mundësi për rritje. Profesionistët e rinj duhet të reflektojnë mbi rezultatet apo pasojat e konflikteve, qofshin të zgjidhura apo të pazgjidhura, dhe të marrin në konsideratë se çfarë mësimesh mund të nxirren nga situata e krijuar. Ky vetë-reflektim mund të kontribuojë në zhvillimin personal dhe profesional.

 

Menaxhimi dhe zgjidhja e konflikteve është një aftësi të cilën jo të gjithë arrijnë ta përvetësojnë, sado kohë mund të kenë në tregun e punës. Çfarë është e rëndësishme të kuptohet nga profesionistët e rinj është se konfliktet dhe keqkuptimet janë pjesë e të përditshmes në ambientin e punës, dhe mund të ndodhin kudo dhe kurdo. Duhet pasur parasysh se konfliktet nuk duhen trajtuar si pengesa, por si hapa rreth rritjes personale dhe profesionale. Ato duhen konsideruar si mundësi që lejojnë përmirësim dhe zhvillim në karrierë.

September 14, 2023

Artikujt më të fundit
3 Strategji: Si të përgatitemi për tregun e punës
Ekziston një disbalancë e dukshme midis aftësive të kërkuara nga punëdhënësit dhe aftësive ...
3 Truke që përdorin kandidatët më të mirë për të fituar një vend pune
Kandidati që ka më shumë shanse për t’u punësuar është pikërisht ai që di se si të bjer...
Çfarë duhet të keni parasysh kur shihni një përshkrim pune
Përshkrimi i punës mbart më shumë informacion seç ju mund të mendoni.  Edhe pse titulli, dety...