June 7, 2022

Program Trajnimi -Bashkëpunimi me ITC-ILO

Praktika.al bashkëpunon prej qershorit 2021 me ITC-ILO (Torino-Itali) në kuadër të aftësimit të një grupi prej 45 profesionistësh…

toparticle-banner

Praktika.al bashkëpunon prej qershorit 2021 me ITC-ILO (Torino-Itali) në kuadër të
aftësimit të një grupi prej 45 profesionistësh ( mësimdhënës dhe ekspertë të fushës
së bujqësisë) në mësimin online, përgatitjen e materialeve mësimore digjitale dhe
përdorimin e platformave digjitale. Bashkëpunimi u zhvillua përgjatë dy fazave:
Faza e pare : Zhvillimi i Trajnimi “Iniciativa e Zhvillimit të Kapaciteteve në E-learning
në TVET në Shqipëri” (29 qershor– 27 gusht 2021), me këto veprimtari të përfshira:

Faza e dytë: Coaching i pjesëmarrësve të trajnimit në Hartimin e Materialeve
Digjitale të Aksesueshme (04 tetor – 17 dhjetor 2021), me këto veprimtari të përfshira:

June 7, 2022

Artikujt më të fundit
Këshilla për gjetjen dhe aplikimin për bursa për studentët shqiptarë
Bursat ofrojnë një mundësi shumë të mirë për të lehtësuar barrën financiare dhe për të h...
Avantazhet e të punuarit për një Startup kundrejt një kompanie
Jeni një profesionist i sapodiplomuar apo student dhe po konsideroni lëvizjen tuaj të ardhshme n...
10 aftësi që paguhen mirë që çdokush mund t'i mësojë në internet
Interneti e ka bërë më të lehtë se kurrë për të mësuar aftësi të reja dhe ekspertizë në...