June 7, 2022

Program Trajnimi -Bashkëpunimi me ITC-ILO

Praktika.al bashkëpunon prej qershorit 2021 me ITC-ILO (Torino-Itali) në kuadër të aftësimit të një grupi prej 45 profesionistësh…

toparticle-banner

Praktika.al bashkëpunon prej qershorit 2021 me ITC-ILO (Torino-Itali) në kuadër të
aftësimit të një grupi prej 45 profesionistësh ( mësimdhënës dhe ekspertë të fushës
së bujqësisë) në mësimin online, përgatitjen e materialeve mësimore digjitale dhe
përdorimin e platformave digjitale. Bashkëpunimi u zhvillua përgjatë dy fazave:
Faza e pare : Zhvillimi i Trajnimi “Iniciativa e Zhvillimit të Kapaciteteve në E-learning
në TVET në Shqipëri” (29 qershor– 27 gusht 2021), me këto veprimtari të përfshira:

Faza e dytë: Coaching i pjesëmarrësve të trajnimit në Hartimin e Materialeve
Digjitale të Aksesueshme (04 tetor – 17 dhjetor 2021), me këto veprimtari të përfshira:

June 7, 2022

Artikujt më të fundit
3 Strategji: Si të përgatitemi për tregun e punës
Ekziston një disbalancë e dukshme midis aftësive të kërkuara nga punëdhënësit dhe aftësive ...
3 Truke që përdorin kandidatët më të mirë për të fituar një vend pune
Kandidati që ka më shumë shanse për t’u punësuar është pikërisht ai që di se si të bjer...
Çfarë duhet të keni parasysh kur shihni një përshkrim pune
Përshkrimi i punës mbart më shumë informacion seç ju mund të mendoni.  Edhe pse titulli, dety...