Interns are an important part of the team.

Krijimi i mundësive reale për praktika profesionale për të rinjtë me qëllim rritjen e mundësive për punësim dhe rritje efikasiteti e produktiviteti të bizneseve.

Krijimin e një mjedisi që ndihmon planifikimin e karrierës dhe zhvillimin personal duke fituar dije dhe aftësi teknike dhe personale

Praktika e punës e realizuar nëpërmjet praktika.al ka objektiva të qarta, në përputhje me qëllimet dhe interesat e studentit, për t’i mundësuar atij kalimin e suksesshëm, nga universiteti drejt tregut të
punës.

Join your team of choice by selecting the work profile, department and company.

 

Increase your employment opportunities by performing with integrity, passion and productivity.

 

On job training and experience by contributing on the execution of daily tasks.

 

Empower your network by collaborating with experienced professionals.

 

Add value to your CV by expanding your work experience, skills and competencies

Interns are an important part of the team.
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5
Video 6